Quy trình thực hiện

1. May đo:

quy_trinh_may_do


2. May Size:

qtrinh_maytheo_size

2. Cung cấp vải:

qtri_cc_vai