Dịch vụ may đo

Áp dụng theo phương thức truyền thống, lấy số đo trực tiếp trên cơ thể để tiến hành cắt may. Chúng tôi sẽ sắp xếp kế hoạch tại để thực hiện quá trình đo tại trụ sở của khách hàng.

Ưu điểm:

  • Sản phẩm hoàn thành vừa với form người mặc

Khuyết điểm:

  • Mất nhiều thời gian để hoàn thiện sản phẩm.
  • Chi phí giá thành cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *