DỊCH VỤ

Dịch vụ cung cấp vải

Với mục tiêu đóng góp một phần nhỏ trong sự nghiệp phát triển bền vững cùng khách hàng, Phúc Thịnh trân trọng gửi…

Dịch vụ may theo size

Trên thế giới, hầu hết tất cả các công ty đều đặt may đồng phục theo hình thức size chuẩn. Để bắt kịp với xu…

Dịch vụ may đo

Áp dụng theo phương thức truyền thống, lấy số đo trực tiếp trên cơ thể để tiến hành cắt may. Chúng tôi sẽ sắp…