Category Archives: DỊCH VỤ

Dịch vụ may đo

Áp dụng theo phương thức truyền thống, lấy số đo trực tiếp trên cơ thể để tiến hành cắt may. Chúng tôi sẽ sắp xếp kế hoạch tại để thực hiện quá trình đo tại trụ sở của khách hàng.

Ưu điểm:

Dịch vụ may theo size

Trên thế giới, hầu hết các công ty đều đặt may đồng phục theo size. Để bắt kịp với xu hướng chung trên thề giới, thị trường đồng phục tại Việt Nam

Dịch vụ cung cấp vải

Với mục tiêu đóng góp 1 phần nhỏ trong sự nghiệp phát triển bền vững của khách hàng, Phúc Thịnh trân trọng gủi đến quý khách dịch vụ cung cấp vải trọn gói với